เกี่ยวกับเรา • สัมมากร
18859
page,page-id-18859,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

ถึงแม้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2559 มีการเติบโตประมาณร้อยละ 3.2 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของปี 2558 เล็กน้อย พร้อมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับผู้ซื้อบ้านทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงผู้ที่กู้ซื้อบ้านหลังแรกราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท สามารถนำร้อยละ 20 ของราคาบ้านมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 5 ปีภาษี โดยมีผลบังคับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 นั้น แต่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2559 ยังคงลดลงประมาณร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2558 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยเฉพาะระยะเวลาหลังจากมาตรการได้สิ้นสุดลง กอปรกับการแข่งขันที่สูง และการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ที่มีความเข้มงวดขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อยอดรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

ผลประกอบการในปี 2559 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 1,125 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 17.9 และยอดกำไรสุทธิ 98.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 17.3 และเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท

สำหรับปี 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ร้อยละ 3.2 โดยมีแนวโน้มการส่งออกดีขึ้น และการลงทุนของภาครัฐที่สูงขึ้น แต่ยังมีปัจจัยความเสี่ยงจากภายนอก เช่น การหดตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศโซนยูโร บวกกับความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทย และต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกบ้าน พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด และจะควบคุมดูแลกิจการด้วยคุณธรรม ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและคงชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้ดีเยี่ยมตลอดไป

 

นายพิพิธ พิชัยศรทัต
ประธานกรรมการ