เกี่ยวกับเรา • สัมมากร
18859
page,page-id-18859,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

ประจำปี :  

งบการเงินไตรมาส 1/2561

ขนาดไฟล์ : 410 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2560

ขนาดไฟล์ : 395 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2560

ขนาดไฟล์ : 639 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2560

ขนาดไฟล์ : 251 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2560

ขนาดไฟล์ : 327 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2559

ขนาดไฟล์ : 400 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2559

ขนาดไฟล์ : 280 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2559

ขนาดไฟล์ : 282 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2559

ขนาดไฟล์ : 362 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2558

ขนาดไฟล์ : 387 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2558

ขนาดไฟล์ : 294 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2558

ขนาดไฟล์ : 291 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2558

ขนาดไฟล์ : 231 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2557

ขนาดไฟล์ : 362 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2557

ขนาดไฟล์ : 340 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2557

ขนาดไฟล์ : 204 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2557

ขนาดไฟล์ : 187 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2556

ขนาดไฟล์ : 339 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2556

ขนาดไฟล์ : 223 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2556

ขนาดไฟล์ : 205 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2556

ขนาดไฟล์ : 200 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2555

ขนาดไฟล์ : 462 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2555

ขนาดไฟล์ : 314 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2555

ขนาดไฟล์ : 249 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2555

ขนาดไฟล์ : 502 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2554

ขนาดไฟล์ : 415 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2554

ขนาดไฟล์ : 1.28 MB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2554

ขนาดไฟล์ : 1.05 MB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2554

ขนาดไฟล์ : 754 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2553

ขนาดไฟล์ : 296 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2553

ขนาดไฟล์ : 802 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2553

ขนาดไฟล์ : 805 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2553

ขนาดไฟล์ : 210 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินปี 2552

ขนาดไฟล์ : 268 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2552

ขนาดไฟล์ : 204 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2552

ขนาดไฟล์ : 270 KB


ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2552

ขนาดไฟล์ : 176 KB


ดาวน์โหลด