เกี่ยวกับเรา • สัมมากร
18859
page,page-id-18859,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ลำดับที่ ชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) 284,417,180 48.25
2 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 48,681,400 8.26
3 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 30,557,533 5.18
4 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 21,392,166 3.63
5 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 20,566,533 3.49
6 น.ส.พิมอุมา เจนธรรมนุกูล 13,035,255 2.21
7 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH 11,669,766 1.98
8 ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม 11,656,600 1.98
9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9,462,233 1.61
10 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ 8,647,300 1.47