ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2561 10:28

ตัวย่อหุ้น: SAMCO สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.98 ปริมาณซื้อขาย: 6,000
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.98 - 1.98 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.98 - 3.24

Chart Type