ประจำปี :  

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่ : 19 เมษายน 2561

ความยาว : 01:49:35 ชั่วโมง

ดูวีดิโอ ดาวน์โหลด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ : 11 เมษายน 2560

ความยาว : 02:22:51 ชั่วโมง

ดูวีดิโอ ดาวน์โหลด

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วันที่ : 20 ตุลาคม 2559

ความยาว : 01:53:15 ชั่วโมง

ดูวีดิโอ ดาวน์โหลด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2559

วันที่ : 22 สิงหาคม 2559

ความยาว : 01:00:47 ชั่วโมง

ดูวีดิโอ ดาวน์โหลด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่ : 07 เมษายน 2559

ความยาว : 02:18:41 ชั่วโมง

ดูวีดิโอ ดาวน์โหลด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันที่ : 02 เมษายน 2558

ความยาว : 01:43:45 ชั่วโมง

ดูวีดิโอ ดาวน์โหลด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันที่ : 03 เมษายน 2557

ความยาว : 01:36:36 ชั่วโมง

ดูวีดิโอ ดาวน์โหลด

สัมภาษณ์ผู้บริหาร โครงการ Aqua Divina

วันที่ : 08 กรกฎาคม 2556

ความยาว : 11:13 นาที

ดูวีดิโอ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันที่ : 04 เมษายน 2556

ความยาว : 01:35:09 ชั่วโมง

ดูวีดิโอ ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

วันที่ : 13 มกราคม 2556

ความยาว : นาที

ดูวีดิโอ ดาวน์โหลด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วันที่ : 05 เมษายน 2555

ความยาว : นาที

ดูวีดิโอ ดาวน์โหลด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วันที่ : 08 เมษายน 2554

ความยาว : 01:46:43 ชั่วโมง

ดูวีดิโอ ดาวน์โหลด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วันที่ : 08 เมษายน 2553

ความยาว : นาที

ดูวีดิโอ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

วันที่ : 02 เมษายน 2552

ความยาว : นาที

ดูวีดิโอ